Koululaisen änkytys

Status
Ei ilmoittauduttu
Hinta
Ilmainen

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu luokanopettajille ja laaja-alaisille erityisopettajille työntekijöille. Koulutuksesta hyötyvät myös muut koulussa työskentelevät ammattilaiset, kuten koulukuraattorit ja -psykologit.

Sisältö: Koulutuksen alussa kuulet perustietoa änkytyksestä ja sen erilaisista ilmenemismuodoista sekä änkytyksen vaikutuksista elämänlaatuun. Tämän jälkeen koulutuksessa edetään pohtimaan, millaisista asioista opettajan on tärkeää keskustella oppilaan ja vanhempien kanssa ja miten opettaja voi tukea oppilaan osallistumista ja puherohkeutta koulussa. Koulutuksessa saat tietoa myös änkytyksen kuntoutuksesta.

Laajuus: Koulutuksen kokonaislaajuus on 3 tuntia, ja sen voi suorittaa lyhyemmissä osissa oman aikataulun mukaisesti.

Hinta: Koulutus on maksuton.