Änkyttävä lapsi varhaiskasvatuksessa

0,00 

Kuvaus

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen työntekijöille. Koulutuksesta hyötyvät myös muut pienten lasten kanssa työskentelevät aikuiset.

Sisältö: Koulutuksen alussa kuulet perustietoa änkytyksestä ja sen erilaisista ilmenemismuodoista sekä änkytyksen vaikutuksista elämänlaatuun. Koulutus etenee änkytyksen tunnistamiseen ja havainnointiin yhdessä vanhempien kanssa. Koulutuksessa pohditaan varhaisen kuntoutuksen merkitystä ja pitkittymisen riskitekijöitä. Koulutuksen aikana pohditaan, miten vanhempien huoleen ja hätään olisi hyvä tarttua ja millaisista asioista olisi hyvä keskustella heidän kanssaan. Lisäksi koulutus sisältää käytännön vinkkejä, miten varhaiskasvatuksessa voidaan tukea lapsen itsetuntoa, puherohkeutta ja helpottaa puhetta. Koulutuksessa pohditaan myös änkytyksen kuntoutusta.

Laajuus: Koulutuksen kokonaislaajuus on 3 tuntia, ja sen voi suorittaa lyhyemmissä osissa oman aikataulun mukaisesti.

Hinta: Koulutus on maksuton.