Änkytyksen puheterapeuttinen arviointi

248,00 

Kuvaus

Kohderyhmä: Puheterapeutit

Laajuus: 7 tuntia

Kouluttajat: Puheterapeutit Auli Laiho ja Salla Pohja

Käyttöoikeus: Yhden henkilön lisenssi. Ostettuasi koulutuksen, voit opiskella sisältöä omassa tahdissasi. Käyttöoikeus koulutukseen vanhenee automaattisesti 120 päivän kuluttua tilauksen käsittelystä. Mikäli tarvitset jatkoa käyttöaikaan, se on mahdollista kuukauden ajaksi lisämaksua (80 €+alv) vastaan.

Koulutuksen aikana opit arvioimaan änkytystä ja sen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa.

Sisältö:

  • Koulutuksen alussa kerrotaan änkytyksestä ja sen vaikutuksista elämänlaatuun. Tämä auttaa sinua jäsentämään arvioinnin kokonaisuutta. Kuulet lisäksi änkytykseen liittyvää taustatietoa ja etenkin pienen lapsen änkytyksen korjaantumiseen vaikuttavista taustatekijöistä.
  • Pienen lapsen änkytyksen arvioinnissa huomioidaan vanhempien kanssa keskustelu, lapsen puheen sujuvuuden arvioiminen ja lapsen suhtautuminen puhumiseen. Tässä osiossa tutustutaan pienen lapsen änkytyksen arviointiin ja sopiviin arvioinnin menetelmiin.
  • Koulutuksessa tutustutaan kouluikäisen lapsen änkytyksen arviointiin ja tutustutaan ikäryhmälle sopiviin arviointimenetelmiin.
  • Nuoren ja aikuisen änkytyksen arviointi tapahtuu vahvasti yhteistyössä asiakkaan kanssa. Opit keinoja arvioida aikuisen kokemusta änkytyksestä, ja tutkit, miten änkytys vaikuttaa toimintakykyyn, osallistumiseen ja minäkuvaan.