Varhaisen tuen materiaaleja

Kuvaus

Varhainen tuki änkytykseen voi vaikuttaa änkyttävän lapsen elämään merkittävällä tavalla. Varhaisen kuntoutuksen on todettu olevan vaikuttavampaa kuin myöhemmin toteutettu, ja se voi estää monia myöhemmin ilmeneviä ongelmia. Varhaisen kuntoutuksen avulla voidaan vaikuttaa änkytykseen niin, että änkytys voi poistua kokonaan tai vähintään niin, että lapsen ympäristö saa keinoja helpottaa lapsen puheen sujuvuutta, tukea lapsen puherohkeutta ja he pystyvät suhtautumaan änkytykseen myönteisesti ja ajattelemaan, että änkytys on vain yksi lapsen ominaisuus.

Lataa ilmaisia ohje-esitteitä varhaiseen tukeen liittyen