Voima – verkkovälitteinen kuntoutus lapsen änkytykseen

379,00 

Kuvaus

Kohderyhmä: Vanhemmat, joiden alle kouluikäisen tai alkuopetusikäisen lapsen puheessa esiintyy änkytystä

Laajuus: Voiman keston on 7 viikkoa. Voiman sisältö vastaa noin 10 kerran puheterapiajaksoa.

Kehittäjät: Puheterapeutit Auli Laiho ja Salla Pohja

Käyttöoikeus: Lapsen molemmat huoltajat. Materiaalin voi jakaa myös esim. isovanhempien käyttöön. Käyttöoikeus säilyy 6 kk. (183 pv)

Kuntoutuskokonaisuus perustuu tutkittuun tietoon änkytyksen kuntoutuksesta ja sen vaikuttavuudesta sekä vuosikymmenten aikana kertyneeseen kokemukseen änkytyksen hoidosta. Voimassa on yhdistetty puheterapeuttisia sekä kognitiivis-analyyttisen terapian, kognitiivisen käyttäytymis-terapian ja perheterapian menetelmiä. Änkytyksen kokonaisvaltaiset vaikutukset niin lapseen, perheeseen kuin lähiympäristöön tulevat aina yksilöllisesti huomioiduksi.

Mitä hyötyä omahoidosta on juuri sinulle?

  • Saat tietoa änkytyksestä ja sen hoidosta uusimman tutkimustiedon valossa ja opit ymmärtämään, mistä änkytyksessä voi olla kyse. Opit tunnistamaan, mitkä tekijät vaikuttavat lapsen puheen sujuvuuteen ja pääset havainnoimaan niiden merkitystä oman lapsesi kohdalla aiempaa laajemmasta perspektiivistä.
  • Omahoito auttaa sinua suhtautumaan änkytykseen myönteisemmin ja ohjaa sinua helpottamaan lapsesi oloa, jos hän reagoi änkytykseen kielteisellä tavalla.
  • Omahoidon tarkoituksena on vähentää huolta ja vastata sinua askarruttaviin kysymyksiin.
  • Saat keinoja puhua änkytyksestä avoimesti lapsesi ja muun lähiympäristön kanssa.
  • Saat keinoja tukea lapsesi itsetuntoa ja puherohkeutta.
  • Saat keinoja lisätä lapsen puheen sujuvuutta
  • Omahoidon tavoitteena vahvistaa omaa toimijuuttasi änkytyksen kanssa ja lisätä voimavaroja arjessa.
  • Omahoidossa käsitellään myös yhteistyötä päivähoidon ja koulun kanssa.